business logo

Instalacja systemu i oprogramowania

Cena:
Instalacja systemu, sterowników i podstawowych programów: 80zł, dodatkowe przenoszenie danych: +20-50zł (w zależności od ilości danych), instalacja dodatkowych programów na potrzeby klienta: ustalana indywidualnie!


 Jedną z najbardziej popularnych usług komputerowych jest instalacja systemu operacyjnego lub tzw. "format". Przed wykonaniem reinstalacji systemu należy sprawdzić, czy jest to rzeczywiście konieczne. W większości przypadków spowolnione działanie komputera, pojawianie się błędów lub jego nieprawidłowa praca nie wymaga formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. Przed wykonaniem tej czynności warto oddać komputer do serwisu w celu darmowej diagnozy oraz ewentualnej naprawy systemu operacyjnego, po czym komputer działa jak po "formacie".

Instalacja systemu Operacyjnego

Jeśli jednak system operacyjny uszkodzony jest w znacznym stopniu i przywrócenie go do prawidłowej pracy jest niemożliwe lub nieopłacalne, zaleca się reinstalację systemu.  Aby komputer działał przez długi czas prawidłowo, z pełnym wykorzystaniem możliwości sprzętu zachęcam aby usługę tą wykonał fachowiec. Często instalacja systemu operacyjnego przez osobę nie posiadającą odpowiedniej wiedzy i doświadczenia kończy się nieuruchamianiem komputera, całkowitą utratą danych lub niepoprawną pracą komputera. Instaluję systemy operacyjne: Windows, Linux, Mac OS, oraz serwerowe systemy operacyjne.

 Usługa instalacji systemu wykonana w moim serwisie to gwarancja szybkiej, stabilnej i bezproblemowej pracy komputera. Oferuję dwa typy usługi:
- Formatowanie dysku + instalacja systemu wraz z aktualizacjami + sterowniki + podstawowe programy = 80zł
- Formatowanie dysku + instalacja systemu + sterowniki + zachowanie danych = 100-150zł (w zależności od ilości danych)

Instaluję najnowsze wersje sterowników udostępnianie przez producentów podzespołów oraz najnowsze wersje oprogramowania. Po każdej instalacji, system operacyjny czyszczony jest z zbędnych plików oraz odpowiednio konfigurowany. Wykonując instalację systemu w moim serwisie szybko zauważysz różnicę pomiędzy wykonaniem "formata" przez amatora, a profesjonalną reinstalacją systemu.

UWAGA! W przypadku bardzo starych, pracujących bardzo powoli komputerów cena może się różnić! Wiąże się to z koniecznością poświęcenia niekiedy wielu dodatkowych godzin ze względu na powolną pracę komputera!